Rejestracja

33 815 79 00
33 815 79 02

e-rejestracja

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta wg skali Barthel kwalifikującej do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Kartę oceny pacjenta podpisuje lekarz kierujacy oraz pielęgniarka środowiskowo - rodzinna /POZ/. Przy rejestracji pacjenta prosimy o okazanie dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie - legitymacja emeryta/rencisty lub inny.

Nasi partnerzy