Rejestracja

33 815 79 00
33 815 79 02

e-rejestracja

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP) to program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy - zapraszamy do uczestnictwa w programie  więcej informacji w recepcji Konior Clinic.

Nasi partnerzy