Rejestracja

33 815 79 00
33 815 79 02

e-rejestracja

Przetargi

Data ogłoszenia
30.05.2017
Termin składania ofert
07.06.2017 14:00
Tytuł/załącznik

Dostawa sprzętu: aparat do określenia wskaźnika kostkowo - ramiennego (ABI)

Wyniki zapytania
Data ogłoszenia
31.05.2017
Termin składania ofert
09.06.2017 15:00
Tytuł/załącznik

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania aparatu do wykonywania planimetrii wraz z oprogramowaniem

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Tytuł/załącznik
Załączniki
Wyniki zapytania