Rejestracja

33 815 79 00
33 815 79 02

e-rejestracja

Recepty na telefon?

Nowość - odbiór recept  zamówionych telefonicznie na leki stale przyjmowane codziennie do godz. 18.00.

Nasi partnerzy